Következő Közgyűlésre 2019 április 06

Tisztelt Egyesületi Tag!

 Az Egyesület Elnöksége, ezúton meghívja Önt soron következő Közgyűlésre. 

A közgyűlés helye: 16 rue du Clos 78240 – Aigremont – Franciaország

A közgyűlés időpontja: 2019. április 06. szombat 15.30-kor  

Napirend:1. Az éves pénzügyi beszámoló jóváhagyása2. A költségvetési terv jóváhagyása3. Egyéb kérdések. 

Figyelemfelhívás

  1. § – A közgyűlés ülései és határozatai

1° A közgyűlésen azok az egyesületi tagok vehetnek részt, akik legkésőbb a közgyűlési meghívó napjáig befizettek a tagsági díjukat. 

Egy egyesületi tag meghatalmazhat írásban egy másik egyesületi tagot, hogy az őt a közgyűlés során képviselje. Csak egyesületi tag lehet meghatalmazott, egyesületen kívüli személyt meghatalmazni tilos. 

A közgyűlésen jelenlévő tagok nem rendelkezhetnek az egyesület összes tagjának 10% -át meghaladó számú meghatalmazással. 

1°bis A meghívókat legalább 15 nappal a közgyűlés előtt kell kézbesíteni az egyesület tagjainak. A kézbesítés a többfelé módon történhet:  

– egyszerű levél, ajánlott levél, esetleg tértivevényes,

    – személyesen átadott levél,

    – e-mail.

2° A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, a pénzügyi év lezárásától számított négy hónapon belül, vagy amikor az Elnökség, vagy a tagok legalább 50% -a összehívja.

A közgyűlés napirendjét az Elnökség vagy az egyesület azon tagjai határozzák meg, akik az ülést kérték.

3° A közgyűlés az egyesület székhelyén vagy bármely más, a meghívó által közölt helyen ülésezik. 

4° Az ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, illetve távollétükben a közgyűlés által kijelölt személy vezeti le. 

5° A közgyűlésen résztvevő tagok aláírják a jelenléti ívet, amelyet az Elnök igazol. 

6° A 17. és 18. cikkben foglaltaknak kivételével, a közgyűlés határozatképes a jelenlévő vagy képviselt tagok számától függetlenül. 

7° A közgyűlés csak a napirenden szereplő kérdésekben hozhat határozatot, kivéve azon igazgatósági tagok elbocsátásának kérdésében, akik beavatkozhatnak a közgyűlés menetébe. 

8° A 17. cikkben (Alapszabály módosítása) és a 18. cikkben (Feloszlatás) említettek kivételével az ülés határozatait a jelenlévő, képviselt és bármely más, az alábbiakban leirt módon, szavazati jogaikkal élő tagok többségével kell elfogadni. Ha egy tag üres meghatalmazást küld az egyesület székhelyére, annak jelentése, hogy a tag szavazatát adja az Elnökség által támogatott vagy jóváhagyott határozatokra és elutasítja az összes többi határozatot.

Az engedélyezett szavazási módszerek a következőek:

– meghatalmazással (alapszabályunk 14. cikkelyének 1. pontja szerint),

– levélben (postai levél),

– elektronikusan (e-mail, elektronikus formanyomtatvány, telekonferencia, videokonferencia …).

A levélben leadott szavazatoknak legalább 3 munkanappal a közgyűlés előtt kell megérkezniük, ahhoz, hogy számba legyenek véve.

Az elektronikus szavazatokat a közgyűlés lezárása előtt kell leadni. 

9 ° A közgyűlések határozatait jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet az elnök és a titkár aláír, majd bejegyzésre kerülnek egyesület határozatainak nyilvántartási jegyzékébe. 

Belépésre, a tagság megújítására vagy adomány nyújtására, lehetősége van: 

1. Honlapunkon: https://saaasso.org/

2. A Hello asso honlapján:

a.      Tagság: https://www.helloasso.com/associations/s-envoler-avec-andres/adhesions/adhesion-2019-s-envoler-avec-andres

b.      Adomány: https://www.donnerenligne.fr/s-envoler-avec-andres/faire-un-don

3. Postán:

Kérjük nyomtassa ki a csatolt fájlt, és küldje el nekünk kitöltve és aláírva, a „S’envoler avec Andres” egyesület nevére kiállított csekkel együtt, a következő címre: 16 rue du Clos-78240 Aigremont France. 

4. Bankszámlára történő átutalással: Société Générale Chambourcy

IBAN: FR76 3000 3019 0400 0372 8113 233 – BIC: SOGEFRPP

 Tagság, adomány vagy bármilyen más részvétel segíti projektjeink finanszírozását: 

• Neurológiai betegségek által érintett gyermekek kezelése a Dévény módszerrel

• 2019. október 12-ére tervezett orvosi konferencia előkészítése

• 4 gyógytornász (akik jelenleg Poissy-ban és Saint Germain en Laye-ben dolgoznak) kiképzése a 2019 októberében Magyarországon a Dévény Alapítvány által indított tanfolyamon. 

 

Csatoltan:

• 2019 belépési / adományozási nyilatkozat

• Meghatalmazás

 

Tisztelettel

Graciela Viviana Ruppi

Présidente